CONNECT + INNOVATE

De RCC is een initiatief van de gemeente Rotterdam en de creatieve industrie. De onafhankelijke stichting bestaat sinds september 2015 en is de voortzetting van de Rotterdam Media Commission (RMC)

De Rotterdam Creative Commission heeft als doel om de creatieve innovatiekracht van Rotterdam in binnen- en buitenland te profileren.

We zorgen ervoor dat innovaties in de creatieve industrie snel en effectief verbonden worden met andere delen van de stedelijke, regionale en landelijke economie.

Dat doen we door het leggen van dwarsverbanden tussen de creatieve industrie, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheids- en daaraan gerelateerde organisaties.

Deze dwarsverbanden moeten zorgen voor meer innovatie, ondernemerschap en omzet.

De RCC haakt hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en probeert daar een versnelling, verbreding of verdieping aan te geven.

Zeer binnenkort meer informatie op deze pagina over de activiteiten van de RCC.